Για την εγγραφή νέου μέλους στον ΣΚ.Ο.Β. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ της ΣΚΟΕ, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 3 x 3,5 εκ.
- Δήλωση Εγγραφής Αθλητή στη ΣΚΟΕ --->
ΕΔΩ
- Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητικού Μέλους---> ΕΔΩ
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Δελτίο Υγείας Αθλητή, το οποίο παραλαμβάνεται από τον ΣΚΟΒ προς θεώρηση από Ιατρό
- 110 Eυρώ για έξοδα Εγγραφής και Συνδρομή πρώτου έτους

 

 

Για την εγγραφή νέου μέλους στον ΣΚ.Ο.Β. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ της ΣΚΟΕ, απαιτούνται ΕΝΑ από τα εξής (Α ή Β):

Α) ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ και ΕΓΓΡΑΦΗ, ή οποία γίνεται κατόπιν αιτήσεως στην ΣΚΟΕ, πληρώνοντας επιπλέον παράβολο (ΣΚΟΕ) μεταγραφής 80 Ευρώ. Μεταγραφές η ΣΚΟΕ δέχεται ΜΟΝΟ από 1 έως 20 Σεπτέμβρη κάθε έτους. Όταν έρθει η απαντητική επιστολή από την ΣΚΟΕ περί αποδοχής της μεταγραφής, τότε ο ενδιαφερόμενος προχωράει κανονικά σε όλα τα δικαιολογητικά και έξοδα που ισχύουν για εγγαφή νέου μέλους/αθλητή, δηλαδή:

- Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 3 x 3,5 εκ.

- Δήλωση Εγγραφής Αθλητή στη ΣΚΟΕ ---> ΕΔΩ
- Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητικού Μέλους---> ΕΔΩ
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Δελτίο Υγείας Αθλητή, το οποίο παραλαμβάνεται από τον ΣΚΟΒ προς θεώρηση από Ιατρό
- 110 Eυρώ για έξοδα Εγγραφής και Συνδρομή πρώτου έτους

Β) ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΓΓΡΑΦΗ, ή οποία γίνεται κατόπιν αιτήσεως του παλαιού σωματείου του αθλητή προς στην ΣΚΟΕ, πληρώνοντας επιπλέον παράβολο (ΣΚΟΕ) διαγραφής 120 Ευρώ. Διαγραφές η ΣΚΟΕ δέχεται όλους τους υπόλοιπους μήνες κάθε έτους, όταν ένας αθλητής το αιτηθεί στο παλαιό του σωματείο να προβεί στη διαγραφή του. Όταν έρθει η απαντητική επιστολής από την ΣΚΟΕ περί αποδοχής της διαγραφής, τότε ο ενδιαφερόμενος προχωράει κανονικά σε όλα τα δικαιολογητικά και έξοδα που ισχύουν για εγγαφή νέου μέλους/αθλητή, δηλαδή:

- Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 3 x 3,5 εκ.

- Δήλωση Εγγραφής Αθλητή στη ΣΚΟΕ ---> ΕΔΩ
- Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητικού Μέλους---> ΕΔΩ
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Δελτίο Υγείας Αθλητή, το οποίο παραλαμβάνεται από τον ΣΚΟΒ προς θεώρηση από Ιατρό
- 110 Eυρώ για έξοδα Εγγραφής και Συνδρομή πρώτου έτους

Η ετήσια συνδρομή (2ου έτους και μετά) για όλα τα μέλη ανέρχεται στα 60 ευρώ, ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει το υποχρεωτικό ετήσιο παράβολο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.).