ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:
Για την εγγραφή αθλητή στον ΣΚ.Ο.Β. ο οποίος  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ σε άλλο Σωματείο της ΣΚΟΕ,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων 3 x 3,5 εκ.
- Δήλωση Εγγραφής Αθλητή στη ΣΚΟΕ --->
ΕΔΩ
- Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητικού Μέλους---> ΕΔΩ
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Δελτίο Υγείας Αθλητή, το οποίο παραλαμβάνεται από τον ΣΚΟΒ προς θεώρηση από Ιατρό
- 110 Eυρώ για έξοδα Εγγραφής και Συνδρομή πρώτου έτους

Η ετήσια συνδρομή (από το 2ο έτος και μετά) για όλους τους αθλητές ανέρχεται στα 70 ευρώ, ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει το παράβολο της ετήσιας ανανέωσης του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:

Για την εγγραφή αθλητή στον ΣΚ.Ο.Β. ο οποίος ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ σε άλλο Σωματείο της ΣΚΟΕ,

υπάρχουν δύο διαθέσιμες διαδικασίες:

Α) ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ από το παλαιό σωματείο προς το νέο, μόνο κατα τις ετήσιες "Μεταγραφικές Περιόδους" (από 1η Αυγ. έως 20 Σεπτ.)

Β) ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το παλαιό σωματείο και ΕΓΓΡΑΦΗ στο νέο, οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο πέραν της μεταγραφικής

Αναλυτικότερες πληροφορίες για αυτές τις διαδικασίες δείτε στα ακόλουθα έγγραφα της ΣΚΟΕ (από το www.skoe.gr):

-> Μεταγραφική Περίοδος (2022) ---> ΕΔΩ

-> Κανονισμός Εγγραφών-Μετεγγραφών (αναμορφωμένος) ---> ΕΔΩ

-> Αίτηση Μεταγραφής (νέα) ---> ΕΔΩ

Σημείωση 1η: Για την χορήγηση της αναγκαίας βεβαίωσης "Αποδοχής Αθλητή" στον ΣΚ.Ο.Β. θα πρέπει να προηγηθεί σχετική on-line αίτηση προς το Δ.Σ. σου σωματείου ---> ΕΔΩ

Σημείωση 2η: Κατόπιν λήψεως της επιστολής "Έγκριση Μεταγραφής" του αθλητή από την ΣΚΟΕ, ο αθλητής θα πρέπει να προβεί στην διαδικασία εγγραφής στον ΣΚ.Ο.Β. όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1"